தமிழ் இதிகாசங்கள் PDF Free Download

தமிழ் இதிகாசங்கள் PDF Free Download

வ. எண்தலைப்பு ஆசரியர் PDF DownloadRead Online
1இராமாயணம் /1. பாலகாண்டம் /பாகம் 1(படலங்கள் 1-10)கம்பர்pm0414_01.pdfpmuni0414_01.html
2இராமாயணம் /1. பாலகாண்டம் /பாகம் 2 (படலங்கள் 11-22)கம்பர்pm0414_02.pdfpmuni0414_02.html
3இராமாயணம் /2. அயோத்தியா காண்டம்/பாகம் 1(படலங்கள் 1-5)கம்பர்pm0422_01.pdfpmuni0422_01.html
4இராமாயணம் /2. அயோத்தியா காண்டம்/பாகம் 2(படலங்கள் 6-12)கம்பர்pm0422_02.pdfpmuni0422_02.html
5இராமாயணம் /3. ஆரணிய காண்டம்/பாகம் 1(படலங்கள் 1-6)கம்பர்pm0430.pdfpmuni0430.html
6இராமாயணம் /3. ஆரணிய காண்டம் (2-ம் பகுதி); படலங்கள் 7-11கம்பர்pm0455.pdfpmuni0455.html
7இராமாயணம் /4. கிட்கிந்தா காண்டம் (முதற் பகுதி) /படலங்கள் 1- 7கம்பர்pm0478.pdfpmuni0478.html
8இராமாயணம் /4. கிட்கிந்தா காண்டம் (இரண்டாம் பகுதி) /படலங்கள் 8-16கம்பர்pm0539.pdfpmuni0539.html
9இராமாயணம் /5. சுந்தர காண்டம் ( பகுதி 1, 2) /படலங்கள் 1-15கம்பர்pm0541_01.pdfpmuni0541_01.html
10இராமாயணம் /6. யுத்த காண்டம் ( பகுதி 1, 2) /படலங்கள் 1-15கம்பர்pm0545_01.pdfpmuni0545_01.html
11இராமாயணம் /6. யுத்த காண்டம் ( பகுதி 3, 4) /படலங்கள் 16-32கம்பர்pm0558_01.pdfpmuni0558_01.html
12இராமாயணம் – யுத்த காண்டம் ( பகுதி 5, 6)கம்பர்pm0561_01.pdfpmuni0561_01.html

Related Post

தமிழ் காதல் நாவல்கள் PDF Free Download

தமிழ் காதல் நாவல்கள் PDF Free Download

Posted by - மார்ச் 11, 2021 0
தமிழ் காதல் நாவல்கள் PDF Free Download - இந்த பக்கதில் 10-கக்கும் மேற்பட்ட தமிழ் காதல் நாவல்கள் PDF வடிவில் பதிவிறக்க இணைப்பு கொடுக்கபட்டுள்ளது.
சுஜாதா நாவல்கள்

50+ சுஜாதா நாவல்கள் PDF Free Download

Posted by - ஜனவரி 12, 2021 0
சுஜாதா நாவல்கள் சுஜாதா நாவல்கள் பெரும்பாலும் தமிழர்களிடையே மிகவும் பிரபலமானவை.  ஆனால் எத்தனை பேருக்கு ரங்கராஜன் என்றால் தெரியும் ! ஆம் ரங்கராஜன் என்பதுதான் சுஜாதாவின் உண்மையான…
இராமலிங்க அடிகளார் எழுதிய நூல்கள்

இராமலிங்க அடிகளார் எழுதிய நூல்கள்

Posted by - பிப்ரவரி 12, 2021 0
இராமலிங்க அடிகளார் எழுதிய நூல்கள் வள்ளலார் இராமலிங்க அடிகளார் எழுதிய நூல்கள், வள்ளலார் பதிப்பித்த நூல்கள், அவர் நூல்களுக்கான பிறர் உரைகள், வள்ளலார் தொடர்பான நூல்களை இணைய…

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள்