தமிழ் இதிகாசங்கள் PDF Free Download

தமிழ் இதிகாசங்கள் PDF Free Download

வ. எண்தலைப்பு ஆசரியர் PDF DownloadRead Online
1இராமாயணம் /1. பாலகாண்டம் /பாகம் 1(படலங்கள் 1-10)கம்பர்pm0414_01.pdfpmuni0414_01.html
2இராமாயணம் /1. பாலகாண்டம் /பாகம் 2 (படலங்கள் 11-22)கம்பர்pm0414_02.pdfpmuni0414_02.html
3இராமாயணம் /2. அயோத்தியா காண்டம்/பாகம் 1(படலங்கள் 1-5)கம்பர்pm0422_01.pdfpmuni0422_01.html
4இராமாயணம் /2. அயோத்தியா காண்டம்/பாகம் 2(படலங்கள் 6-12)கம்பர்pm0422_02.pdfpmuni0422_02.html
5இராமாயணம் /3. ஆரணிய காண்டம்/பாகம் 1(படலங்கள் 1-6)கம்பர்pm0430.pdfpmuni0430.html
6இராமாயணம் /3. ஆரணிய காண்டம் (2-ம் பகுதி); படலங்கள் 7-11கம்பர்pm0455.pdfpmuni0455.html
7இராமாயணம் /4. கிட்கிந்தா காண்டம் (முதற் பகுதி) /படலங்கள் 1- 7கம்பர்pm0478.pdfpmuni0478.html
8இராமாயணம் /4. கிட்கிந்தா காண்டம் (இரண்டாம் பகுதி) /படலங்கள் 8-16கம்பர்pm0539.pdfpmuni0539.html
9இராமாயணம் /5. சுந்தர காண்டம் ( பகுதி 1, 2) /படலங்கள் 1-15கம்பர்pm0541_01.pdfpmuni0541_01.html
10இராமாயணம் /6. யுத்த காண்டம் ( பகுதி 1, 2) /படலங்கள் 1-15கம்பர்pm0545_01.pdfpmuni0545_01.html
11இராமாயணம் /6. யுத்த காண்டம் ( பகுதி 3, 4) /படலங்கள் 16-32கம்பர்pm0558_01.pdfpmuni0558_01.html
12இராமாயணம் – யுத்த காண்டம் ( பகுதி 5, 6)கம்பர்pm0561_01.pdfpmuni0561_01.html

Related Post

இராமலிங்க அடிகளார் எழுதிய நூல்கள்

இராமலிங்க அடிகளார் எழுதிய நூல்கள்

Posted by - பிப்ரவரி 12, 2021 0
இராமலிங்க அடிகளார் எழுதிய நூல்கள் வள்ளலார் இராமலிங்க அடிகளார் எழுதிய நூல்கள், வள்ளலார் பதிப்பித்த நூல்கள், அவர் நூல்களுக்கான பிறர் உரைகள், வள்ளலார் தொடர்பான நூல்களை இணைய…
ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் PDF

ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் PDF Download or Read Online

Posted by - அக்டோபர் 17, 2020 0
ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் PDF Download or Read Online இங்கு பழந்தமிழ் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் PDF வடிவில் இலவசமாக பதிவிரக்கலாம். அல்லது இணையத்தில் படிக்க இயலும். வ. எண்…
தமிழ் காதல் நாவல்கள் PDF Free Download

தமிழ் காதல் நாவல்கள் PDF Free Download

Posted by - மார்ச் 11, 2021 0
தமிழ் காதல் நாவல்கள் PDF Free Download - இந்த பக்கதில் 10-கக்கும் மேற்பட்ட தமிழ் காதல் நாவல்கள் PDF வடிவில் பதிவிறக்க இணைப்பு கொடுக்கபட்டுள்ளது.
தமிழ் கட்டுரைகள் PDF Download

தமிழ் கட்டுரைகள் pdf download

Posted by - அக்டோபர் 17, 2020 0
தமிழ் கட்டுரைகள் PDF Download தமிழில் உள்ள சில நல்ல கட்டுரைகள் PDF வடிவில் இங்கு கொடுக்கபட்டுள்ளது. [wpsm_promobox background=”#f8f8f8″ button_link=”https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rejiya.tamil.audiobooks” button_text=”Click Here” title=”Tamil Novels…

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள்