தமிழ் இலக்கண நூல்கள் PDF

வ. எண்தலைப்பு ஆசரியர் PDF DownloadRead Online
1யாப்பெருங்கலக் காரிகைஅமிதசாகரர்pm0055.pdfpmuni0055.html
2தொல்காப்பியம்தொல்காப்பியர்pm0100.pdfpmuni0100.html
3நேமிநாதம்குணவீர பண்டிதர்pm0101.pdfpmuni0101.html
4வடமலை நிகண்டுஈஸ்வர பாரதிpm0113.pdfpmuni0113.html
5சூடாமணி நிகண்டுமண்டல புருடர்pm0118.pdfpmuni0118.html
6தண்டி அலங்காரம்தண்டியாசிரியர்pm0145.pdfpmuni0145.html
7நன்னூல்பவநந்தி முனிவர்pm0147.pdfpmuni0147.html
8நன்னூல் – மற்றொரு பதிப்புபவநந்தி முனிவர்pm0152.pdfpmuni0152.html
9இலக்கணச் சுருக்கம்ஆறுமுக நாவலர்pm0257.pdfpmuni0257.html
10ஐந்திலக்கணம் தொன்னூல் விளக்கம்வீரமாமுனிவர்pm0258.pdfpmuni0258.html
11சிந்துப்பாவியல்இரா. திருமுருகன் (அரங்க நடராசன் உரையுடன்)pm0263.pdfpmuni0263.html
12அகப்பொருள் விளக்கம்நாற்கவிராச நம்பிpm0295.pdfpmuni0295.html
13களவியல் என்னும் இறையனார் அகப்பொருள்pm0301.pdfpmuni0301.html
14சிதம்பரப்பாட்டியல் (மு. இராகவ ஐயங்கார் உரையுடன்)பரஞ்சோதியார்pm0410.pdfpmuni0410.html
15தொல்காப்பியம் / பொருளதிகாரம்: அகத்திணையியல் (பாகம் 1)/பொருளதிகாரம்: புறத்திணையியல் (பாகம் 2)நச்சினார்கினியர் உரைpm0500_01.pdfpmuni0500_01.html
16தொல்காப்பியம் / எழுத்ததிகாரம்நச்சினார்கினியர் உரைpm0516_01.pdfpmuni0516_01.html
17நேமிநாதம் (உரையுடன்)குணவீரபண்டிதர்pm0555.pdfpmuni0555.html
18செய்யுளிலக்கணம் – கத்தியரூபம்பூவை – கலியாணசுந்தர முதலியார்pm0695.pdfpmuni0695.html

Related Post

இராமலிங்க அடிகளார் எழுதிய நூல்கள்

Posted by - February 12, 2021 0
இராமலிங்க அடிகளார் எழுதிய நூல்கள் வள்ளலார் இராமலிங்க அடிகளார் எழுதிய நூல்கள், வள்ளலார் பதிப்பித்த நூல்கள், அவர் நூல்களுக்கான பிறர் உரைகள், வள்ளலார் தொடர்பான நூல்களை இணைய…
ஸ்ருதிவினோ நாவல்கள் PDF Free Download

ஸ்ருதிவினோ நாவல்கள் PDF Free Download

Posted by - October 3, 2021 0
ஸ்ருதிவினோ நாவல்கள் PDF Free Download ஸ்ருதிவினோ (Sruthi Vino) என்பர் தமிழில் பல நாவல்கள் எழுதியுள்ளார், அவற்றுள் குறிபிடதக்கவை, மவுனம் பேசுமா? , ஒரு நாள்…

ரமணிச்சந்திரன் புதிய நாவல்கள் PDF

Posted by - January 12, 2021 0
ரமணிச்சந்திரன் புதிய நாவல்கள் PDF ராமணிச்சந்திரன் தமிழில் தற்போது உள்ள நாவல் ஆசிரியர்களில் பிரபலமானவர். இவருடைய நவல்களுக்கு தமிழ் மக்களடையே நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறது. இவர் 150…

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள்