6 வகுப்பு தமிழ் புத்தகம் 2020 PDF

6th Standard All Books 2020 PDF download

6th Standard All Books 2020 PDF download for Tamil and English Medium Students. 6 வகுப்பு தமிழ் புத்தகம் 2020, ஆறாம் வகுப்பு இங்கிலீஷ் மற்றும் கணிதம், அறிவியல், சமூக அறிவியல் புத்தகங்கள் PDF வடிவில் பதிவிறக்க.

Medium: தமிழ்

ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவம்

ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் புத்தகம் இரண்டாம் பருவம்

ஆறாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம்

ஆறாம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி புத்தகம் Free Download 2020 PDF

ஆறாம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி புத்தகம் Free Download 2020: மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள புத்தக இணைப்புகளையே இங்கு வசதிக்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

 • 6 வகுப்பு தமிழ் புத்தகம் 2020 PDF Full Book
 • ஆறாம் வகுப்பு ஆங்கிலம் Term 1 | Term 2 | Term 3
 • ஆறாம் வகுப்பு கணக்கு Term 1 | Term 2 | Term 3
 • 6ஆம் வகுப்பு அறிவியல் புத்தகம் Term 1 | Term 2 | Term 3
 • 6 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் Term 1 | Term 2 | Term 3

 

———–****————

6th Standard All Books 2020 PDF download

Medium: English

6th standard Term 1

6th standard Term 2

6th standard Term 3

6th standard Tamil Book 2020 PDF download

(Full Book)

——–***———

சமச்சீர் கல்வி புத்தகம் Free Download 2020 PDF

 • 7th Standard All Books 2020 PDF download
 • 8th Standard All Books 2020 PDF download
 • 9th Standard All Books 2020 PDF download
 • 10th Standard All Books 2020 PDF download
 • 11th Standard All Books 2020 PDF download
 • 12th Standard All Books 2020 PDF download

Related Post

1st Standard New Books 2020 PDF (Tamil & Eng Medium)

Posted by - October 18, 2020 0
1st Standard New Books 2020 Medium: தமிழ் முதல் பருவம் தமிழ் & ஆங்கிலம் PDF Free Download கணிதம் & சுற்றுச்சூழல் கல்வி PDF…
2nd standard Tamil book 2020 PDF Download

2nd Standard All Books 2020 PDF download

Posted by - October 18, 2020 0
2nd standard Tamil Book 2020 PDF download for Tamil and English Medium Students. இரண்டாம் வகுப்பு தமிழ்நாடு பாடப்புத்தகம் 2020 PDF வடிவில் பதிவிறக்க.

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள்