களவும் (களவோடு) கற்ற காதல் PDF Download

Posted by - April 24, 2022

களவும் கற்ற காதல் PDF Free Download களவோடு கற்ற காதல் (Kalavodu Katra Kaadhal) என்ற நாவல் ஸ்ருதிவினோ அவர்களால் எழுதப்பட்டது. சிலர் இதை களவும் கற்ற காதல் எனவும் தவறாக குறிப்பிடுகின்றனர். எது எப்படியோ, இந்த நாவல் இங்கு இலவசமாக PDF வடிவில் பதிவிறக்க இணைக்கபத்துள்ளது.  முழு நாவலும் வாங்கி படிக்க pustaka.co.in/sruthivino என்ற ஆசிரியரின் பக்கத்தை அணுகவும் அல்லது சுருதிவினோ அவர்கள் நாவல்களை அமேசான் பக்கத்தில் வாங்கி ஆசிரியரை ஊக்குவிக்கவும். களவும் கற்ற