பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் படைப்புகள்

பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் படைப்புகள்

Posted by - அக்டோபர் 16, 2020
பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் படைப்பு பட்டியல் பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் படைப்புகள் பட்டியல் உங்களுக்காக eBook வடிவில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 01. ஆரியப்பார்ப்பனரின்…
Read More
இராவண காவியம் கதை

இராவண காவியம் கதை

Posted by - அக்டோபர் 1, 2020
இராவண காவியம் கதை சுருக்கம் இராவண காவியம் (Ravana Kaviyam) 20-ம் நூற்றாண்டில் புலவர் குழந்தை அவர்களால் எழுதப்பட்ட தமிழ் …
Read More
இராவண காவியம் எதற்கு? 

இராவண காவியம் எதற்கு? ஏன் ?

Posted by - செப்டம்பர் 30, 2020
இராவண காவியம் எதற்கு? கேள்வி வேடிக்கையான கேள்விதான். சற்று வியப்பைக் தருங் கேள்வியுங்கூட. ஐம்பெருங் காப்பியங்கள், ஐஞ்சிய காப்பியங்கள் எல்லாம்…
Read More
இராவண காவியம் தலைவர்களின் பரிந்துரைகள் 

இராவண காவியம் தலைவர்களின் பரிந்துரைகள் 

Posted by - செப்டம்பர் 30, 2020
இராவண காவியம் பற்றி தலைவர்களின் பரிந்துரைகள் வடமொழியில் இராமகாவியம் செய்த வான்மீகியும், தமிழ்க் கம்பரும், இராமனை நல்லவன் எனவும், இராவணனை…
Read More
இராவண காவியச் சிறப்பு

இராவண காவியச் சிறப்பு

Posted by - செப்டம்பர் 30, 2020
இராவண காவியச் சிறப்பு இராவண காவியம் நூலின் பெருமையைச் சுருங்கச் சொல்வதானால், இதனைத் தமிழிலக்கியத்தின் சாறு என்றே கூறலாம்.” –…
Read More
இராவண காவியம் - கலைஞர் கருணாநிதி

இராவண காவியம் – கலைஞர் கருணாநிதி

Posted by - செப்டம்பர் 30, 2020
இராவண காவியம் – தமிழக முதல்வர் டாக்டர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் காலத்திற்கும் கருத்துக்கும் ஒவ்வாதனவற்றை – முடைநாற்றம் வீசுகின்ற…
Read More
இராவண காவியம் - அறிஞர் அண்ணாவின் ஆராய்ச்சி முன்னுரை

இராவண காவியம் – அறிஞர் அண்ணாவின் ஆராய்ச்சி முன்னுரை

Posted by - செப்டம்பர் 30, 2020
ஆராய்ச்சி முன்னுரை அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் இராவண காவியம் – திடுக்கிடுகிறீர்களா? அப்படித்தான் இருக்கும். பன்னெடுங் காலமாக இராமாயணம் படித்தும்,…
Read More
இராவண காவியம் சிறப்புப் பாயிரம்

இராவண காவியம் சிறப்புப் பாயிரம்

Posted by - செப்டம்பர் 30, 2020
பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அவர்கள் இயற்றிய இராவண காவிய சிறப்புப் பாயிரம் பாவண மல்குமி ராவண காவியம் நாவண மல்கிய நல்லா சிரியனும்…
Read More
சங்க இலக்கிய நூல்கள் பட்டியல்

சங்க இலக்கிய நூல்கள் பட்டியல்

Posted by - செப்டம்பர் 24, 2020
சங்க இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் (Sangam literature) எனப்படுவது தமிழில் கி.மு. 500இல் இருந்து கி.பி. 200 வரை உள்ள காலப்பகுதியில் எழுதப்பட்ட செவ்வியல் இலக்கியங்கள்…
Read More
புத்தகங்களை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது

படிக்க புத்தகங்களை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது?

Posted by - செப்டம்பர் 13, 2020
புத்தகம் படிப்பது எப்படி? ஒரு புத்தகத்தப் பற்றி முழுமையாக நீங்கள் அறியும் முன் மூன்று முறை படிக்க வேண்டும். முதல்…
Read More